Benzodiazepiner – beroligende og angstdæmpende medicin

Benzodiazepiner er navnet på en gruppe præparater, som er angstdæmpende og sløvende. Det kan bruges til behandling af angst, uro, tankekmylder, epilepsi og søvnbesvær. Benzodiazepiner påvirker centralnervesystemet. Et velkendt stof i benzodiazepin-gruppen er diazepam.

 

Der er god og hurtig effekt efter indtag, men stoffet skaber stor fysisk og psykisk afhængighed samtidig med at kroppen hurtigt udvikler tolerans (kræver øget dosis for at opnå samme effekt).

 

Det er et lægemiddel og ordineres af en læge, men florerer også på det illegale marked og er meget eftertragtet. Det lyder selvmodsigende, men brugere af amfetamin, ecstasy eller kokain kan have akut brug for at falde ned igen og hvile kroppen og dér er benzodiazepiner eftertragtede.

 

Påvirkning – effekt

Benzodiazepiner fås i tabletform og optages hurtigt i blodbanerne. Det er forskelligt hvor hurtigt de enkelte præparater optages i hjernen og hvor længe de virker (jf. fedtopløselighed og halveringstid). Som sovemiddel er det godt, at stoffet optages hurtigt og tilsvarende er hurtigt ude af kroppen næste morgen og skal det dæmpe angst er det godt, hvis virkningen strækker sig over længere tid.

Benzodiazepinerne påvirker musklerne og giver en følelse af afslappethed.

 

Bivirkninger (og risici)

Benzodiazepiner er effektfulde. De virker godt og hurtigt. Men der udvikles også en fysisk og psykisk afhængighed, som kan være nok så stærk. Stoffet virker ved også at påvirke belønningssystemet i hjernen. Kombinerer man benzodiazepiner med alkohol får man en livsfarlig cocktail. Stofferne kan påvirke hinanden og øge hinandens effekt (synergisme), hvilket kan være helt ustyrligt og uforudsigeligt. Det kan variere fra menneske til menneske og for den enkelte kan det påvirke rusen, hvordan man i øvrigt har det og hvor belastet kroppen og psyken er før indtag.

 

Interaktion kan opstå, når to stoffer indtages samtidigt og påvirker hinandens effekt. Det kan være at det ene stof opløser det andet stofs effekt. Derfor er det altid vigtigt at oplyse til lægen, hvis man bliver behandlet for én ting, hvis lægen skal ordinere noget andet – også selvom man plejer at tage stoffet med god effekt.

 

Benzodiazepiner bruges også som sidemisbrug. Det vil sige at det optræder i kølvandet på et andet stof, som er primær-stof. Fx kan en person på ecstasy/kokain (centralstimulerende stoffer, som tidligere nævnt) have brug for akut at kunne falde til ro og hvile ud. Det kan også være at benzodiazepinerne skal bruges sammen med heroin, fordi det forstærker heroinens effekt.

 

Der er markante bivirkninger udover afhængigheden og de komplekse kemiske blandinger der kan opstå, hvis man blander stofferne. Kroppen kan blive forgiftet, hvilket kan ende i bevidstløshed, som er livsfarlig.

Abstinens-symptomer kan opstå, hvis man brat holder op med benzodiazepiner. Det kan vise sig som kramper og stærk kropsligt ubehag, depression og kan endda forringe præstationsevnen, give forøget angst og evt. psykose samt generelt forøgede symptomer, som dem man netop ønskede at dæmpe.

 

 


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Blandingsmisbrug? Kom i behandling

KABS  tilbyder behandling til dig der gerne vil tøjle dit forbrug, reducere det eller helt stoppe med Benzodiazepiner.

Ring 45 11 75 00

Og hør mere om hvordan vi kan hjælpe.


Disse afdelinger kan hjælpe dig med misbrug af benzodiazepiner