Alkohol

I daglig tale er alkohol fællesbetegnelsen for alkoholiske drikke. Men faktisk er alkohol en kemisk betegnelse for en gruppe af flere forskellige molekyler og det mest almindelige er ethanol, som vi kender fra fx øl, vin og spiritus. Ethanol er et organisk opløsningsmiddel og optages hurtigt i kroppen via blodbanerne.

Alkohol påvirker via hjernens GABA-receptorer (modtagere) og påvirker tre områder i hjernen, som tilsammen styrer- og påvirker bl.a. hukommelse, åndedræt, blodtryk, vågenhed, balance og kropsstilling/motorik (hippocampus, hjernestammen og lillehjernen).

 

Alkohol er både det mest almindelige og udbredte rusmiddel og samtidig ét af de mest sundhedsskadelige rusmidler.

 

Påvirkning – effekt

Kroppens påvirkning af alkohol giver en tilstand af opstemthed, afslappethed og glæde. Alkohol påvirker ens grundstemning og forstærker dén følelse man har før indtag, det være sig endnu gladere eller endnu værre/mere ked af det eller aggressiv.

Med indtag af rigelige mængder alkohol følger en rus, som typisk beskrives som en behagelig tilstand, hvor man føler sig opstemt, afslappet, impulsiv og glad. Det er meget individuelt hvor store mængder der skal til for at skabe den samme rus-følelse. Rusen går dog ofte over i en tilstand hvor man er tiltagende sløv og ikke længere opstemt.

Alkohol udvikler tolerans, så der skal større og større mængder til for at opnå samme rus. Samtidig kan man udvikle sensibilisering, hvor fx abstinenser bliver stigende voldsommere med forbruget.

 

Bivirkninger (og risici)

Alkohol har mange bivirkninger. Leverskader er én af de værste. Alkohol nedbryder leveren og det kan vise sig som alkoholisk leverbetændelse og i alvorlige tilfælde med fortsat misbrug: fedtlever og senere skrumpelever. I de værste tilfælde kan det ende med leversvigt og svært påvirkede alkoholikere kan have brug for en levertransplantation.

Abstinenser kan opstå, hvis man fx drikker vedvarende i nogle uger og stopper pludseligt, og det kan vare op til en uge. Det kan vise sig i form af kvalme/opkastning, øget svedtendens, rystelser i arme og ben, øget puls og forhøjet blodtryk, angst og nervøsitet/rastløshed.

Øget tolerans kan kræve så store mængder alkohol, at grænsen til forgiftning er ganske lille. Alkoholmisbrug giver en lang liste af problemer. Der spænder fra ændring af social omgangsform, hukommelsestab og forvirring til tiltagende bevidsthedspåvirkning, koma og dødsfald. Hvis man blander alkohol og stoffer er der risiko for at man får en overdosis, idet flere stoffer tilsammen kan virke ekstra sløvende.

Ofte opleves bivirkninger som sociale og adfærds-mæssige konsekvenser af et vedvarende forbrug af store mængder alkohol. Det er tit familie og venner som opdager, at der er sket væsentlige ændringer med en person, før personen måske selv opdager og eventuelt erkender et stigende forbrug. Det er tit adfærden og måden personen handler og agerer på, som er de første spæde tegn, som kun på sigt bliver værre ved fortsat forbrug.

 

 


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Stoffer & alkohol? Kom i behandling

KABS har erfaring med alkoholproblemer, som optræder i forbindelse med forbrug af andre stoffer.

Ring 45 11 75 00

Og hør hvordan vi kan hjælpe.

Har du udelukkende forbrug af alkohol, skal vi henvise til specialiseret alkoholbehandling.