Misbrug og Angst

Mange mennesker med en misbrugsafhængighed oplever psykiske problemer som øget angst eller depression.

Angsten kan være til stede altid, eller komme i egentlige anfald hvor den pludselig sætter ind, og i løbet af få minutter, når et voldsomt klimaks for derefter at klinge af.

Både angst og misbrug er tilstande, der kan være med til at ødelægge livskvaliteten hos den, der rammes. Hos mennesker hvor der både er en psykisk lidelse og et misbrug til stede samtidigt, beskrives denne tilstand som en dobbelt diagnose. Angsten forstærkes af misbruget og misbruget forstærkes af angsten, hvilket gør det ekstra vanskeligt at komme ud af den onde cirkel.

Der er hjælp at hente

I KABS City ser vi ofte personer som lider af angst og som ønsker hjælp til afvænning af hash, kokain eller anden form for misbrug. Vi tilbyder en grundig udredning varetaget af et specialiseret tværfagligt team.

Vores behandling er gratis og tilrettelægges i samarbejde med dig, så du stadigvæk har mulighed for at passe arbejde, uddannelse mm.

Angst og stoffer

I KABS City har vi erfaring med, at stoffer kan bruges som ”løsning” på en plagsom angsttilstand. Misbruget viser sig dog hurtig at kunne give endnu større problemer og forøge angsten. Særligt misbrug af hash, amfetamin, kokain mm. kan medføre udviklingen af alvorlige angst-tilstande på kortere og længere sigt.

Særligt to angstformer gør sig gældende:  

Social angst:

  • Social angst er frygten for, at andre vil se på én, kritisere én, lægge mærke til at man er nervøs, eller lægge mærke til, at man på én eller anden måde er anderledes end andre.

Generaliseret angst:

  • Generaliseret angst er frygt som man oplever generelt, det vil sige uafhængigt af specielle situationer. Ofe er det svært at huske præcist, hvad det er der udløser denne type angst, men man føler sig som en ægstelig og bekymret person, har generede symptomer og bruger energi på angsten.

Mere information

Hvis du er begyndt at drikke alkohol eller supplere med stoffer, fordi det hjælper mod angsten, risikerer du for alvor at komme ind i en ond cirkel. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til os – Vi er her for at hjælpe!

Du kan også finde yderligere information hos Angstforeningen, der oplyser om angst og som har lokale selvhjælpsgrupper i hele landet.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Der er hjælp at hente

Ring 29 13 11 40

Telefonen er åben mellem kl. 9-14


City-afdelingen i København kan hjælpe dig videre