Ambulant behandling

Den ambulante psykosociale behandling i KABS foregår i Gentofte og Hvidovre afdeling.

Den ambulante behandlingsindsats i KABS er baseret på et ligevægtsprincip, der opererer med, at ethvert menneske indeholder en række belastninger og sårbarheder, og en række ressourcer og kompetencer. Hvis summen af sårbarheder og belastninger overstiger summen af ressourcer og kompetencer, kan mennesket ikke alene overkomme de udfordringer og stressmomenter, som er en del af enhver tilværelse.

Derfor må der tænkes i hjælpestrategier, som kan genopbygge ligevægten mellem belastninger og ressourcer.

 

Udfoldelse og mestring

Formålet med den ambulante behandling er, at du skal kunne udfolde sig med størst mulig livskvalitet i det livsmønster, som du lever efter. Der kan på denne måde sagtens arbejdes med dit ønske om stoffrihed, egen bolig, at kunne forsørge dig selv og se din familie og venner. Indtil dette ønske helt eller delvist kan indfries, må den psykosociale behandlingsindsats mindske de belastninger som forhindrer dette.
Behandlingen fokuserer på dit mestringsniveau. Således fokuseres der på personlig mestring og på social mestring. Summen af disse mestringer udgør dine samlede kompetencer på det psykosociale område.

 

Hvem varetager behandlingen

Behandlingen kaldes grundforløb fordi den baserer sig på de mest nødvendige samtaler indenfor social behandling.
Du er knyttet til et tværfagligt team, der som udgangspunkt består af socialrådgiver, pædagog og sygeplejerske. Teamet har ansvaret for din samlede sociale behandling dvs. planlægning, evaluering, dokumentation og kommunikation med kommunen og andre samarbejdspartnere.

Forløbet tager udgangspunkt i din behandlingsplan og består af individuelle samtaler og gruppeaktiviteter.

 

Hvad består behandlingen af

I gennemsnit skal du møde til 2-4 behandlingsaktiviteter pr. måned – evt. tilrettelagt som et intensivt behandlingsforløb i den første periode og et mindre intensivt forløb herefter.

Gruppeaktiviteterne omfatter f.eks. motion, stof- og psykoedukation, mindfulnes, kvindegruppe, angstgruppe og TBF-gruppe (tilbagefaldsgruppe). Nogle grupper har løbende indtag af brugere mens andre er deltagerafgrænset fra start. De afgrænsede gruppe er ofte manualbaseret og skemalagte til en 12 ugers periode, og med fremmøde en gang ugentligt. Grupperne med løbende indtag omfatter f.eks. medicinens virkning og bivirkning, ernæring, rygestop og kreativ aktiviteter.

Afdelingerne serverer morgenmad dagligt og frokost flere gange om ugen. Du er velkommen til at komme til måltiderne selvom du ikke har samtaler denne dag. Det gør mange et par gange om ugen. Du kan sågar komme dagligt, det er med til at skabe en hverdag med rytmer og rutiner for dig.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ring 45 11 75 00


Afdelinger i KABS med ambulant behandling