Behandlingsformer

Behandlingsformer i KABS

Behandling af stofbrug/stofmisbrug kan foregå med forskellig intensitet alt efter problemstillinger og behov.

Behandlingstilbuddene i KABS ligger under § 101 i Lov om Socialservice og § 142 i Sundhedsloven.

 

KABS behandlingsformer tilpasses dine behov

Forskellige mennesker har forskellige problematikker og forskellige behov – derfor tilbyder vi flere forskellige typer behandling.

KABS tager udgangspunkt i dig som individ og kortlægger dine problemer, behov, forbrug og generelle livssituation. Det er alt sammen med til at påvirke, hvordan vi fletter et ordentligt behandlingstilbud sammen.

Alle der går i behandling i KABS får en behandlingsplan. Behandlingsplanen tager udgangspunkt i det behandlingsoplæg vi sammen har fremsendt til din kommune til visitation.

Behandlingsplanen skal være konkret og gennemskuelig så du hele tiden kan følge med i behandlingens fremskridt. Du er med til atopstille behandlingsplanens mål og metoder til at opnå dem.

 

Behandlings-garanti for alle borgere

Ønsker du at få hjælp til dit stofbrug så er der behandlings-garanti. Behandlings-garantien gælder for alle borgere i Danmark.

Når du henvender dig til KABS med ønsket om behandling, starter vi en udrednings- og visitationsprocedure.

Din kommune bliver indenfor 24 timer orienteret om dit behandlingsønske, fordi det er din kommune, der skal godkende og betale for din behandling. Behandlingen er gratis for dig.

KABS vil hjælpe og guide dig igennem de formelle ting omkring opstart af behandling, derfor er der også en del samtaler du skal komme til i starten.

 

Læs mere om KABS’ behandlingsformer

De mennesker som henvender sig til os, er forskellige og har forskellige ressourcer, problemer og ønsker. Derfor er KABS’ behandlingstilbud også forskellige. Det drejer sig både om, hvor intensivt ens behandlingsforløb skal være, og hvilke behandlingstilbud den enkelte har brug for.

I menuen til højre kan du læse mere om de forskellige behandlingsformer KABS tilbyder og hvad forskellen er på ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Du kan også læse mere om vores forskellige tilbud i KABS’ forskellige afdelinger. Du kan også læse om vores særlige behandlingstilbud, som kun tilbydes få steder i Danmark. Nemlig anonym behandling, udkørende behandling og heroinbehandling.

 

KABS har allerede Anonym Behandling

KABS udbyder som noget helt særligt Anonym behandling. Anonym behandling er til dig som måske er i arbejde eller uddannelse og samtidig har brug for støtte og behandling i forhold til stof-relaterede problemer.

KABS City står for Anonym Behandling. Læs mere om vores City Afdeling, som ligger tæt på Valby Station.

 

KABS kan behandle dig der hvor du er

KABS Gentofte har specialiseret sig i opioid-afhængighed, men også i at lave behandling hjemme hos dig eller hvor du opholder dig.

Det udkørende team, eller DUT som vi kalder det, består af et behandlingsteam, der hver dag kører ud til mennesker, som ellers ville have svært ved at være i vores afdeling. Det er intensiv

behandling og målrettet mennesker med mange og voldsomme problemer.

 

Lægeordineret heroin i KABS Hvidovre – én af Danmarks fem heroinklinikker

KABS Hvidovre har speciale i heroin-afhængighed (også kaldt opioid-afhængighed). Vi har én af de femdanske heroinklinikker, hvor du kan modtage substitutionsbehandling med heroin en eller flere gange dagligt.

KABS Hvidovre ligger 200 meter fra Hvidovre Station og er let tilgængelig med offentlig transport.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn