Stjernevang

KABS Stjernevang – Stofbrug og psykisk sårbarhed

 

Hvem kan komme i behandling i KABS Stjernevang

På Stjernevang har vi særligt fokus på stofbrug og psykisk trivsel. Stjernevang er til dig, der:

– bruger stoffer og har det psykisk dårligt

– bruger stoffer for at få det bedre eller for at kunne holde det hele ud

– allerede har kontakt med psykiatrien, men hvor dit stofbrug gør det besværligt at passe din psykiatriske behandling

 

Hvis du har spørgsmål så ring til os på 45 11 75 25! Vi glæder os til at tale med dig.

 

Hvad går behandlingen ud på i KABS Stjernevang

På Stjernevang ser vi på det hele menneske. Vi fokuserer på at styrke din livskvalitet og din evne til at klare dig selv og din hverdag på en god måde, ligesom vi støtter dig i at genskabe en god kontakt til dit netværk/familie.

I Stjernevang handler din behandling om dit forbrug af stoffer og din psykiske sårbarhed. Det vil sige, at behandlingen både støtter dine ønsker om at forandre stofbruget og samtidig fokuserer på dit psykiske helbred.

Behandlingen tager udgangspunkt i de problematikker, du oplever at have og vi samarbejder med dem, der er i dit netværk.

Det kan f. ex. være psykiatrien, familien, uddannelsesstedet, arbejdspladsen, venner, SKP/mentor, din læge eller andre, der er relevante for at støtte op om din behandling.

På Stjernevang har vi en rar og rolig atmosfære og masser af plads. Du er meget velkommen til at komme på besøg.

 

 

Hvad sker der, når du starter i behandling

Når du begynder i KABS Stjernevang skal dine ressourcer og udfordringer afdækkes. Vi har fokus på dit stofbrug og på dine psykiske problemer og du vil derfor ofte blive udredt af vores psykiater.

Sammen skal vi finde ud af, hvilke problemstillinger og behov du har.

Det sker ved samtaler med forskellige behandlere:

 • En indskrivningssamtale med læge og socialrådgiver
 • En sundhedssamtale med en sygeplejerske
 • En samtale med en psykolog
 • En samtale med vores psykiater

Under samtalerne får vi overblik over de behandlingsmuligheder, der er bedst til dig.

I opstarten er der også to samtaler om din motivation for forandring. Du får også mulighed for at få undervisning i stoffer og psykiske symptomer og sygdomme (stof- og psykoedukation).

Her får du indsigt i, hvad der sker med kroppen og psyken, når du bruger stoffer og hvad der sker, når du holder op.

Undervisningen giver indsigt i hvordan psykiske problemstillinger kan spille ind på din hverdag og indsigt i andre løsningsmuligheder end stofbrug.

Bagefter laver vi sammen med dig en behandlingsplan, der indeholder mål og aftaler for din behandling i KABS.

Din behandlingsplan bliver løbende evalueret og justeret sammen med dig.

 

Hvad består behandlingen af?

På Stjernevang bliver du knyttet til et tværfagligt team der består af socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog og psykiater.

Teamet har sammen med dig, ansvaret for den samlede sociale- og lægefaglige behandling. Behandlingen består både af gruppebehandling og individuelle samtaler.

Individueller samtaler kan være kan være samtaler med din primærbehandler, terapeutiske samtaler med psykolog eller musikterapeut, samtaler med psykiater, m. fl..

Gruppebehandling kan have fokus på at reducere eller stoppe stofbrug, at undgå tilbagefald, få redskaber til psykiske problemer, motion, musik, mad eller kunst.

Din behandling tager altid udgangspunkt i de mål du har været med til at lave i behandlingsplanen.

I Stjernevang er der tre typer behandlingstilbud, der tager udgangspunk i hvor meget behandling man har behov for:

Den Ambulante Behandling omfatter 4 – 8 aftaler om måneden, Intensiv behandling omfatter 3-5 aftaler om ugen og Efterværn omfatter 2-4 aftaler om måneden.

Selvom du f. ex. visiteres til intensiv behandling, betyder det ikke, at du skal komme op til 5 gange på en uge.

Du kan godt have flere aftaler på en dag. Vi finder ud af, hvad der passer dig bedst.

På Stjernevang har vi mange forskellige behandlingstilbud f. ex.:

 • Terapigrupper (f. ex. ACT, om redskaber til at ændre uhensigtsmæssig adfærd)
 • RO gruppe (Hash og stimulantbehandling)
 • Motionsgruppe
 • Angstgruppe
 • ADHD gruppe
 • Kunstterapi- og musikgrupper
 • Mad- og netværksgruppe
 • Pårørendegruppe og pårørendeaften
 • Individuelle samtaler om stofbrug

 

Ring hvis du vil vide mere!


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tlf  45 11 75 25
kabs.stjernevang@glostrup.dk

Stjernevangs åbningstider:

Mandag: kl. 9.00-15.00

Tirsdag: kl. 9.00-19.30

Onsdag: kl. 9.00-19.30

Torsdag: kl. 9.00-19.30

Fredag: kl. 9.00-14.00

Telefontid alle hverdage mellem kl. 9:00-14:00, dog torsdag mellem kl. 9:00-16:00