KASA

KABS KASA – Dagbehandling med fokus på misbrug og psykiatri

 

Hvem kan komme i behandling i KASA

KASA er et integreret behandlingstilbud til dig, der både kæmper med et stofmisbrug og en psykiatrisk lidelse (dobbeltdiagnose).

KASA er til dig, der:

– lider af ADHD, skizofreni, personlighedsforstyrrelse, depression eller angstproblematikker

Og samtidig har et stofbrug af:

heroin, hash, kokain og benzodiazepiner.

Vi tager os af medicinudlevering, som for de fleste består af psykiatrisk medicin og substitutionsmedicin (metadon og buprenorphin).

 

Hvad går behandlingen ud på i KASA

I KASA tilbyder vi helhedsorienteret behandling. Det betyder, at vi både rummer dit stofbrug og din psykiatriske sygdom.  De mennesker der får behandling i KASA er meget forskellige og har forskellige behov.

Vi fokuserer på at styrke det der giver dig livskvalitet samt din evne til at klare dig selv og din hverdag på en god måde.

Vi samarbejder med dem der er vigtige i dit netværk. Det kan fx være psykiatrien, din familie eller en god ven, SKP, kommunale sagsbehandlere, din læge og andre der er relevante for at støtte op om din behandling. Vi bruger også tolke, hvis du har en anden etnisk baggrund end dansk.

KASA er et lille behandlingssted med plads til 27 brugere. Vi har en rar og rolig atmosfære. Vi er i alt 10 ansatte.

Vores café er et samlingspunkt, hvor vi hver dag serverer morgenmad og frokost, snakker sammen og laver forskellige hyggelige aktiviteter, som du kan deltage i, hvis du har lyst og overskud.

 

Hvad sker der når du starter i behandling i KASA

I KASA arbejder vi både med de psykiatriske problemstillinger og stofbruget.

Sammen skal vi finde ud af, hvilke problemstillinger og behov du aktuelt har.

Det sker ved samtaler med forskellige behandlere:

 • En indskrivningssamtale med vores psykiater
 • En samtale med socialrådgiver
 • En sundhedssamtale med en sygeplejerske
 • En samtale med en psykolog

Under samtalerne får vi overblik over de behandlingsmuligheder, vi tænker er bedst til dig.

Bagefter laver vi, i samarbejde med dig en behandlingsplan, der indeholder mål og aftaler for din behandling i KABS.

Dette sendes til misbrugssagsbehandleren i din kommune. Det er din kommune der bevilger behandlingen, og derned betalingen, for at du kan blive tilknyttet KASA.

Din behandlingsplan bliver løbende evalueret og justeret sammen med dig.

 

Hvad består behandlingen af?

I KASA beskrives behandlingen bedst som dagbehandling, hvor du kommer flere gange om ugen.

Du bliver knyttet til et tværfagligt team, der består af socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog og psykiater.

Teamet har det samlede overblik og koordinerer din samlede behandling.

Vores behandling er dobbeltsporet og består af miljøterapi og kognitiv adfærdstræning. Det kan fx være sociale aktiviteter i vores café eller individuelle samtaleforløb.

Du modtager også samtaler med vores psykolog og tematiserede samtaler med din kontaktperson hver uge.

En tematiseret samtale handler om fokuspunkter, som du selv har været med til at pege på, er vigtige i forhold til dine mål med behandlingen.

Behandling kan også være sociale aktiviteter i vores café, ture ud af huset, hjemmebesøg eller at vi følger dig til aftaler, der har en positiv virkning i dit behandlingsforløb.

Den lægelige behandling består i ordination af antipsykotika og substitutionsmedicin samt vurdering af medicinens virkning og  bivirkninger.

I KASA er der altid nogen at tale med. Behandlingen foregår i et tempo, du kan følge med i.

KASA koordinerer behandlingen med samarbejdspartnere fx kommuner, sundhedssektor, retspsykiatrisk afdeling, kriminalforsorgen, behandlingspsykiatrien, egen læge mv.

 

Du kan ringe direkte til KASA, så kan vi  tage en snak om hvorvidt vores tilbud passer til dit behov og problemstillinger.

Vi kan også guide dig videre, hvis vi vurderer, at der er andre behandlingstilbud, der passer bedre til dig.

I KASA har vi bl.a.:

 • Hashgruppe
 • Ledsagelse til kommunemøde, undersøgelser, tandlæge, retsmøder mv.
 • Madlavning i caféen
 • Mindfullness gruppe
 • Motion og fysiske aktiviteter
 • Motivationssamtaler (MI)
 • NADA – øreakupunktur
 • Pårørendearbejde efter behov
 • Socialrådgiverbistand (økonomi, uddannelse, forsørgelsesgrundlag, boligforhold mv.)
 • Sundhedssamtaler (fx sund kost, prævention, tandstatus)
 • Sygepleje (fx vaccinationer, sårpleje)
 • Ugentlige aktiviteter (udflugter, kreative aktiviteter mv.)

 

Hvis du har nogle spørgsmål eller vil vide mere, så ring til os!

Ring 4511 7555 eller skriv til os på: kabs.kasa@glostrup.dk

 

Vi glæder os til at tale med dig.

 

Sådan siger Brugerne om KASA:

”Man er altid velkommen – også selvom man er ked af det eller nogengange lidt indadvendt”

 

” Det er dejligt at være med til at lave mad til andre og samtidig kunne tale om sine problemer – uden man skal redegøre for en hel masse”

 

” Når jeg kommer ind af døren er der altid personale der siger hej. Det gør at jeg føler mig velkommen og tryg – og det giver mig mod til ikke bare at vende om og gå hjem igen.”


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tlf:  45 11 75 55

Telefontid alle hverdage: fra kl. 9.00 – 15.00

Mail: kabs.kasa@glostrup.dk