Gentofte

KABS Gentofte – Substitutionsbehandling og bålhytte

Hvad enten dit stofbrug primært består af heroin, metadon, contalgin eller morfin, er der tale om stofbrug som du kan få behandling for hos os. Dette bl.a. via medicinsk substitutionsbehandling samt socialfaglig behandling.

Alle mennesker er forskellige og derfor er det vigtigt at behandlingen sammensættes så den er meningsfuld for dig.

Sammen udarbejder vi en behandlingsplan som har fokus på hvem du er, hvilke behov du har og som belyser formålet med at indgå i et samarbejde om behandling.
Ved fokus på disse nysgerrighedspunkter tilbyder KABS Gentofte behandling af høj kvalitet til den enkelte bruger.

KABS Gentofte og KABS Hvidovre har begge to speciale i behandling af opioid-afhængighed. Hvis du bor tættere på KABS Hvidovre, eller i øvrigt ønsker behandling eller information om KABS Hvidovre i stedet, så klik her.

 

Hvornår skal du søge behandling

Der er mange årsager til at søge behandling. Oftest søger vores brugere behandling, når de oplever at de negative oplevelser ved stofbruget overskygger de positive.

 • Oplever du at det er hårdt og stressende at blive ved med at skaffe illegale stoffer?
 • Er du bange for at du er blevet syg af stofbruget?
 • Vil du have hjælp til at få en rolig hverdag og komme lidt væk fra gadens hektiske puls?
 • Vil du gerne noget andet med dit liv – og har du brug for at blive mødt med lydhørhed og respekt i tilrettelæggelsen af din behandling?

Så er det på tide at kontakte KABS. Vi har en række behandlingstilbud på specialiserede afdelinger med fokus på de forskellige behov, man kan have ifht. at få noget ud af at gå i behandling.

 

Sådan ser vi misbrugsbehandling i KABS Gentofte

I Gentofte arbejder vi helhedsorienteret og skades-reducerende. Det betyder, at den lægelige og sociale behandling hænger tæt sammen.

Vi har fokus på, at mindske og forebygge de skader et misbrug af stoffer kan føre med sig. Det er meget forskelligt om vores brugere ønsker at reducere deres stofbrug, blive stabile på deres stofbrug eller ønsker helt at stoppe.

Det er dig, som sætter målet og sammen finder vi vejen dertil.

 

Lægelig behandling og substitutionsbehandling

Den lægelige behandling tager udgangspunkt i dit helbred og dit stofbrug.

Den lægelige behandling går hånd-i-hånd med social behandling.

Opioid afhængighed behandles med substitutionsmedicin, hvilket for eksempel kan være subutex, suboxone og metadon.

Dertil kommer den lægelige behandling der handler om dit fysiske og psykiske helbred. I tæt samarbejde med sygeplejerskerne afdækkes om der er særlige sundhedsmæssige problemstillinger som vi skal have fokus på. Vi tilbyder blodprøver samt vaccination mod hepatitis (leverbetændelse). Afdelingslægen samarbejder også med KABS psykiater og kan henvise til samtaler med denne.

 

Social behandling og aktiviteter for dig

I KABS Gentofte har vi som et led i den samlede misbrugsbehandling også stort fokus på den sociale behandling.  Behandlingen består bl.a. af både gruppetilbud og individuelle samtaler.

Det er over tid forskelligt, hvilke aktiviteter og hvilke grupper der tilbydes. Vi søger at tilpasse vores behandlingstilbud og grupper til de brugere af afdelingen der er indskrevet, og de behov de har. Det kan også afhænge af, hvor stor tilslutning der er til de enkelte tilbud, hvorfor vi fx ind imellem skifter lidt ud mellem de mulige grupper.

De individuelle samtaler handler for det meste om de fokus-punkter, som du selv har været med til at pege på i din behandlingsplan. Det er typisk punkter, som handler om forandring, trivsel og livskvalitet.

I Gentofte har vi også tilbud om:

 • Alkohol – gruppe (Om alkohol – samt mulighed for et liv uden)
 • Bz dit liv – gruppe (om benzodiazepiner – samt mulighed for et liv uden)
 • Bedre liv – gruppe (Mål og midler til øget livskvalitet)
 • Oplæsnings – gruppe (Tekst/novelleoplæsning fx i bålhytten)
 • Red liv – gruppe (behandling af overdosis via modgift/naloxon)
 • Foto – gruppe (identitetsudvikling via foto-mediet)
 • Tilbagefaldsforebyggende gruppe
 • Aktiviteter ud af huset
 • Familierådgivning
 • Mad og socialt samvær i caféen (daglig morgenmad, frokost flere gange om ugen)
 • Mindfullness
 • Motion og fysiske aktiviteter
 • NADA – øreakupunktur
 • Pårørendesamarbejde
 • Socialrådgiverbistand (økonomi, uddannelse, forsørgelsesgrundlag, boligforhold mv.)
 • Stof- og psykoedukation
 • Sundhedssamtaler (fx sund kost, sårskift)
 • Sygepleje (fx vaccinationer, sårskift)

Det er vores opfattelse, at for at kunne opnå en tilværelse med stabilitet og livskvalitet, skal der være en rimelig grad af kontrol og forudsigelighed. Dette hænger ofte ikke sammen med en tilværelse hvor stofbrug er en dominerende del af billedet.

Af samme grund forsøger vi parallelt at arbejde dels med stofbrugen – dels med opbygning af andet livsindhold, samt de nødvendige kompetencer hertil.

Hvis du har spørgsmål så ring til os! Vi glæder os til at tale med dig.

 

Hvad sker der når du starter i behandling

Når du begynder i KABS Gentofte skal dine ressourcer og udfordringer afdækkes. Sammen skal vi finde ud af, hvilke problemstillinger og behov du har.

Det sker ved samtaler med forskellige behandlere:

 • En indskrivningssamtale med læge og socialrådgiver
 • En sundhedssamtale med en sygeplejerske
 • En samtale med en psykolog
 • En samtale med vores psykiater (ved behov)

Under samtalerne får vi overblik over de behandlingsmuligheder, der er bedst til dig.

Bagefter laver vi sammen med dig en behandlingsplan, der indeholder mål og aftaler for din behandling i KABS. Herved er både du og vi klar over, hvad vi har aftalt at samarbejde omkring.

Din behandlingsplan bliver løbende evalueret og justeret sammen med dig.

 

Tværfagligt team for dig – mange fagligheder og mange typer hjælp ét sted

I Gentofte bliver du tilknyttet et tværfagligt team, der består af socialrådgiver, pædagog og sygeplejerske. Derudover har vi fast læge og psykolog i afdelingen, som vi trækker på alt efter hvilke behov du har. Herved kan du være sikker på at få hjælp til de udfordringer du står med – eller hjælp til at kontakte andre instanser som kan være behjælpelige omkring diverse problemstillinger vi ikke nødvendigvis kan ændre ved i KABS Gentofte, fx din boligsituation etc.

Hvis det viser sig nødvendigt med et længere forløb med en psykolog, skal dette dels godkendes af din egen kommune, dels vil det altid foregå efter aftale med den behandlende psykolog i KABS.

Pårørende

Det kan være svært at være stofbruger. Ligeledes kan det også være svært at være pårørende til en stofbruger.

KABS Gentofte har fokus på pårørende og har medarbejdere, der har særlig viden om pårørendesamarbejde. I vid udstrækning prøver vi at medinddrage de pårørende i et helhedsorienteret behandlingsarbejde, hvis brugeren selv har et ønske om dette.

Det er også muligt, at du som pårørende til en KABS-bruger mangler viden om stofafhængighed eller andet. Kontakt os, så vil vi søge at gøre hvad vi kan for at hjælpe dig.

Er du og din familie/ dit netværk enige om, at I er sammen om at hjælpes ad i misbrugsbehandlingen, er vi i KABS åbne for at udvide samarbejdet omkring behandlingen så længe det giver mening for brugeren.

Det betyder, at vi ved, hvor vigtigt det kan være for den enkelte bruger men også at ting ofte er komplicerede og kræver individuel tilgang og personlige løsninger.

 

Klik her, hvis du søger faktuel viden om de forskellige stoffer fx. heroin.

 

Her er KABS Gentofte – sådan ser vores afdeling ud

KABS Gentofte ligger ca. 250 meter fra Hellerup Station, og er let at komme til med både busser og S-tog.

Afdelingen er en stor hvid villa med en fantastisk dejlig have. Vi søger at holde afdelingen flot og venlig – hvorfor vi er glade for den respekt og hjælp fra brugerne der gør dette muligt – både indendørs og i haven.

I haven har vi netop fået bygget en bålhytte, som vi er meget glade for. Vi bruger den så meget som muligt hele året – dels til grupper og social hygge – dels som et uofficielt rum brugerne selv kan benytte. Det er os en glæde, når vi ser ad-hoc grupper samles, og vi kan se at den dejlige ramme i haven tilbyder mulighed for indhold og livsglæde året rundt..

I stueplan har vi dels vores medicin-udlevering, dels vores sociale Cafe. Cafeen er en central brik i hele afdelingens hverdag. Her mødes vi alle sammen, brugere og behandlere, dels til uformelle  snakke og en kop kaffe, dels som mulighed for at kontakte personalet ifht. at booke en samtale i mere privat regi med afdelingens personale.
Hver dag sørger vi for at der er morgenmad og kaffe/the, ligesom vi pt. 3 gange om ugen laver varm frokost. Vi søger at tilbyde behandling og mulighed for forandring både ifht. krop, tanker og følelser, samt tilbyde rammer for positiv adfærd. Vi lægger stor vægt på at alle skal have ordentlig omgang med hinanden – at afdelingen er et fristed for hvad der ellers måtte være af relationer og udfordringer andre steder.

Når du har planlagte samtaler med personalet foregår det oftest på kontorerne som ligger på førstesalen eller i pavillonen i ”forhaven”. Dog tilbyder vi ind imellem alternative former, hvis der er forhold der taler herfor – f.eks. walk-and-talk etc.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tlf  45 11 76 26
kabs.gentofte@glostrup.dk

KABS Gentofte Cafe åbningstider:

Mandag: kl. 9.00-15.00

Tirsdag: kl. 9.00-12.30

Onsdag: kl. 9.00-15.00

Torsdag: kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.00

Fredag: kl. 9.00-13.00

Telefontid alle hverdage mellem kl. 9:00-14:00, dog torsdag mellem kl. 9:00-18:00