Afdelinger

Behandlingssteder i KABS

KABS har fem forskellige behandlingsafdelinger, med forskellige målgrupper og specialer.

Du kan læse meget mere om hver enkelt afdeling ved at bruge genvejene i boksen til højre.

Selvom behandlingsstederne er forskellige er der en masse ting der alligevel er ens.

 

Forskellig behandling til forskellige mennesker

Forskellige mennesker har forskellige behov. Dét er en af kernerne i KABS’ fundament. Vi tror på, at vores behandling skal give mulighed for forskellige typer for støtte og behandling.

Det er det vi kalder en helhedsorienteret behandling som er tilpasset den enkeltes behandlingsbehov og behandlingsønsker.

Der er mange måder at bruge stoffer på og lige så mange grunde til at folk bruger stoffer. Nogle pepper festen op, nogle ryger hash for at slappe af og andre igen bruger stoffer for at få det bedre eller for at begrænse, hvor dårligt de har det inden i.

Det kalder man også selvmedicinering, fx at ryge hash, for at dæmpe uro og tankemylder.Stofbrug er utroligt komplekst.

Intet er lige til eller et spørgsmål om ”bare at holde op”.

De mennesker vi møder er forskellige, har individuelle ønsker, problematikker og behandlingsbehov. Samtidig kan man være forskellige steder i forandringsprocessen, når man opsøger misbrugsbehandling. KABS’ behandlingstilbud kan derfor handle om enten reduktion, stabilisering eller ophør af stofbrug.

Vi har mange forskellige behandlingstilbud, men overordnet er der fire typer af behandlingsintensitet:

 • Ambulant behandling betyder, at man i gennemsnit får mellem 2 – 8 ydelser om måneden
 • Dagbehandling/intensiv behandling er et mere intensivt forløb, hvor man typisk får mellem 3 – 5 gange om ugen
 • Døgnbehandling er det mest intensive behandlingsforløb med daglig behandling. Her overnatter man også på det behandlingssted, hvor man får behandling. De fleste døgnbehandlingssteder har stoffrihed som behandlingsmål, men det kan også handle om fx omsorgsbehandling. KABS samarbejder med forskellige godkendte døgnbehandlingssteder
 • Efterværn/efterbehandling, handler om at støtte personen i sin positive udvikling efter afsluttet behandling

 

Individuel behandling i samarbejde med dig

Dit liv, dine behov og dine ressourcer er en helt essentiel del af samarbejdet omkring planlægning af behandling og selve behandlingen. KABS går vidt for at tilrettelægge behandlingsforløbet, så du genkender dig selv og kan se mening med det hele.

Det er en forudsætning for at modtage behandling i KABS, at din kommune ved besked, da det er dem der betaler for behandlingen. Al behandling i KABS er frivillig og du kan altid vælge at stoppe behandlingen.

 

Udredningssamtale og tværfaglighed

Alle behandlingsforløb i KABS begynder med et udredningsforløb. Her afklarer vi, hvad du gerne vil, hvad dine problematikker handler om, ser på dine ressourcer og generelle livssituation. Udredningen hjælper os med at finde ud af, hvilke behandlingstilbud der er bedst for dig og hvordan vi bedst kombinerer behandlingstilbuddene for at matche dine reelle behov og interesser Udredningsforløbet består af en til flere samtaler med vores tværfaglige team.

Som minimum er der altid en lægesamtale og en samtale med en fra behandlingsteamet (typisk en socialrådgiver, pædagog eller sygeplejerske). Der kan også være behov for en samtale med en psykolog eller psykiater.

 

Behandlingsplan

Efter udredningsforløbet laver vi sammen med dig en behandlingsplan. En behandlingsplan indeholder de mål og aftaler vi finder frem til i fællesskab ud fra hele udredningsforløbet. Typiske fokuspunkter i behandlingen kan være:

 • Aktiviteter uden stoffer, ”ny positiv identitet” og fremtidsmål (fx uddannelse, arbejde,fritidsaktiviteter, netværk)
 • Ambivalens i forhold til stofbrug
 • Vedligeholdende faktorer – hvad skal være i fokus for den positive forandring
 • Højrisiko-situationer og udarbejdelse af nødplan
 • Motivation for forandring
 • Netværk, social isolation og ensomhed
 • Ophør, reduktion eller stabilisering af stofbrug
 • Personlige ressourcer og sociale kompetencer
 • Stoffrihed – støtte eller blokering i omgivelserne i forhold til stoffrihed
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Viden om stoffer – undervisning baseret på behov for faktuel viden: hvordan virker stofferne, hvad sker der med kroppen og psyken, når man trapper ned/holder op. Der kan eventuelt også være tale om viden om psykiske symptomer og diagnoser (stof- og psykoedukation)

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn