Nyheder fra KABS


Stofmisbrugsbehandlingen skal kunne betale sig

Stofmisbrugsbehandlingen skal kunne betale sig. Ikke bare for borgeren men også for bopælskommunen. KABS har derfor set nærmere på, hvilken økonomisk effekt misbrugsbehandlingen har for den samlede kommunale borgerudgift:

 

 

Vi har en ambition om, at kommunerne skal have så præcist et billede som muligt af borgerens behandlingsbehov, samt behandlingsindsatsen i KABS. Derfor er vi meget omhyggelige med at dokumentere borgerens behandlingsbehov, pege på behandlingsmuligheder og følge op på behandlingen.

Det sikrer de bedste resultater for borgeren og for kommunen. Også efter at borgeren har forladt behandlingen!

Vi har i samarbejde med Glostrup Kommune undersøgt de samlede borgerudgifter før, under og efter misbrugsbehandlingen for kommunen. Det har givet os indsigt i, hvordan misbrugsbehandlingen virker på kommunens øvrige borgerrettede foranstaltninger.

Sådan foregår stofmisbrugsbehandlingen i KABS

  1. Når en borger henvender sig med ønske om behandling i KABS, kontakter KABS altid kommunen, eller beder borgeren rette henvendelse hertil.
  2. KABS kan – hvis kommunen ønsker det – foretage en udredning af borgerens behandlingsbehov og pege på borgerens bedste muligheder for behandling. Kommunen modtager så et behandlingsoplæg, og kan derefter træffe en afgørelse om behandlingsindsatsen.
  3. KABS igangsætter behandling med det samme, og kommunen betaler månedsvis bagudrettet.
  4. Vores behandling planlægges typisk for op til 6 måneder. En måned inden et behandlingsforløb udløber, har KABS udarbejdet en status og eventuelt et nyt behandlingsoplæg til forsat behandling.

Behandlingsvarigheden afhænger selvfølgelig af kompleksiteten.

Vedrørende hash var den undersøgte behandlingstid 393 dage, og vedrørende stimulansafhængige var behandlingstiden 1.194 dage for opioidafhængige borgere, som afsluttede behandlingen i 2016.

Behandlingen er sammensat af mange forskellige ydelser, som er beskrevet i KABS’ takstkatalog.

 

Effektiv og billig stofmisbrugsbehandling

Vores ambition er at tilbyde den bedste og mest effektive stofmisbrugsbehandling så billigt som muligt. Vores takster er derfor udgiftsneutrale, og beregnes hvert år efter princippet om omkostningsægthed, og godkendes af både Socialtilsynet og Glostrups kommunalbestyrelse.

KABS behandler årligt borgere fra ca. 50 kommuner. Kommunerne kan bevilge behandling af en enkelt borger eller indgå en samarbejdsaftale med KABS om en større gruppe af borgere.

Behandlingens intensitet og pris aftales sammen med borgeren og kommunen. Ambulant basisbehandling koster fra 100,- om dagen, mens intensiv dagbehandling koster op til 592,- kr. om dagen.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn