Nyheder fra KABS


Global Drug Survey 2017 – Resultaterne er klar

Unge danskere engagerer sig i Global Drug Survey

Global Drug Survey fik i 2016 fat i de unge danskere med et eksperimenterende brug af rusmidler. Global Drug Survey er en uafhængig global organisation som indsamler stofbrugeres erfaringer med rusmidler for derved at gøre brugen mere sikker. Global Drug Survey(GDS) gennemfører hver år en storstilet online survey i mere end 50 lande. I 2016 indsamlede organisationen erfaringer fra 115.523 personer og er dermed verdens største brugerundersøgelse om rusmidler.

Global Drug Survey indgik i 2016 partnerskab med KABS Viden om den danske del af undersøgelsen. Som partner er det KABS Videns opgave at distribuere nyheder fra GDS gennem danske mediepartnere og at distribuere surveyen til de danske brugere af legale og illegale rusmidler. KABS Viden har i samarbejde med det mediebureau ChaoticMedia distribueret surveyen til næsten 260.518 danskere via sociale medier. 35.213 danskere besøgte den danske GDS-hjemmeside og herfra gik 26.434 danskere i gang med at dele deres erfaringer med rusmidler. I årets undersøgelse indgår hele 13.500 danske besvarelser svarende til 11,6% af den globale undersøgelse.

Global Drug Survey undersøger udover stofbruget (fra tobak og alkohol til heroin og metamfetamin) også trends og holdninger som knytter an til et aktivt brug. Legalisering af Cannabis, Stofhandel på The Dark Web, Akut skadestuehjælp og meget andet har respondenterne forholdt sig til i undersøgelsen.

På baggrund af besvarelserne udvikler GDS en lang række skadesreducerende ressourcer og egentlig stofedukation til gavn for brugere af rusmidler verden over. Nogle af de mest benyttede ressourcer er hjemmesiden Saferuselimits rettet mod cannabisbrugere, siden onetoomany rettet mod 20-25 åriges alkoholbrug, appen Drinksmeter som stiller skarpt på alkoholforbrug og risikoadfærd samt The Highway Code mod reduktion af forskellige rusmidler.

Danskere har siden 2014 haft mulighed for at deltage i Global Drug Survey. Men hvor det tidligere har svinget mellem 300 og 1.400 besvarelser har partnerskabet med KABS i år resulteret i at 13.500 danskeres erfaringer er kommet med i den globale undersøgelse. Og der er masser at lære om danskernes brug af rusmidler!

Først og fremmest bidrager Global Drug Survey Danmark med det yngste aldersgennemsnit i verden på bare 20,5 år. Det betyder at undersøgelsen bidrager med et væsentligt indblik i de unges brug af rusmidler.

 

Global Drug Survey DK

n=13.500

Kvinder Mænd Aldersfordeling

<25 år

 

25-34 år

 

35+ år

Baggrundsoplysninger 37,7% 62,3% 84,7% 13,7% 1,54%

 

I de kommende uger vil KABS Viden dykke ned i de mange besvarelser i GDS både nationalt og globalt. Disse nyheder vil løbende blive lagt på KABS.dk

For mere materiale fra GDS, kontakt til misbrugseksperter og stofbrugere bedes du rette henvendelse til chefkonsulent Rasmus Axelsson, rasmus.axelsson[snabela]glostrup.dk, tlf 45117500.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn